اخبار

صفحه اصلی / اخبار / ترفند هایی برای لذت بردن کودک از غذا خوردن

ترفند هایی برای لذت بردن کودک از غذا خوردن

1- غذای کودک را در ظرف جداگانه بگذارید بدین ترتیب میزان غذائی را که کودک می خورد می توانید مشخص نمائید 2- هنگام غذا خوردن کنار او بنشینید و باونگاه کنید . 3-هنگنم غذا خوردن کودک را دستپاچه نکنید و بین آنها مسابقه نگذارید . 4- آنقدر به او غذا بدهید که بتواند در قاشق نگهدارد و آنرا کاملاً بخورد . 5- ساعات برنامه غذائی او را خیلی عوض نکنید و به محض اینکه احساس گرسنگی کرد به او غذا بدهید . 6- زمان غذا خوردن خیلی گرسنه و یا خیلی خسته نباشد . 7- اطمینان حاصل کنید که کودک تشنه نیست . 8- هنگامی که خواب آلود است او را تغذیه نکنید . 9- میان وعده را 1 تا 5/1 ساعت قبل از وعده های اصلی بدهید . 10- میان وعده ها خیلی شیرین و یا خیلی چرب نباشد . 11- غذاها را خیلی زود و براساس تمایل او عوض نکنید . 12- سر غذا دعوا نکنید و داد و قال راه نیندازید و از او انتقاد نکنید 13- انتظار نداشته باشید دراین سن هنگام غذا خوردن خیلی تمیز و مرتب باشد 14- هر بار که خوردنش ر ا متوقف می کند کمی صبر کنید و دوبار به او پیشنهاد کنید . 15- بگذارید در مورد سیر شدن خودش تصمیم بگیرد . 16-اگر غذای جدیدی به او می دهید و او امتناع می کند تعجب نکنید و آن را همراه باغذائی که درست دارد بدهید . 17- امتناع از خوردن بعضی از غذاها ممکن است تقلیدی از اطرافیان باشد . 18-دادن غذای یکنواخت سبب بیزاری کودک می شود . کودک نوپا فقط 5 تا 10 دقیقه حالت نشستن را تحمل می کند . بنابراین اگر مادر ظرف غذا در دست دنبال کودک خود راه میرود و گاهی می دود , کودک این امر را بازی دانسته و برای ادامه یافتن آن خوردن را طول می دهد. اگر از این مادران سوال کنید که غیر از زمان غذا دادن چه مدتی باکودک خود بازی می کنند و برای او وقت صرف می کنند اکثراً زمان ناچیزی را بیان می نمایند . مادری می تواند در تغذیه کودک خود موفق باشد که : 1- احساس استقلال کودک را د رخوردن غذا برآورده سازد . کودک در سن 10 تا 12 ماهگی موقعی که می تواند قاشق را به دست گیرد می خواهد در غذا خوردن خود شرکت کند , بنابراین باید به اواجازه داد که این کار را انجام دهد . و در سن 2 سالگی می خواهد خودش مستقلاً غذا بخورد . 2- عکس العمل مناسب و یک نواختی درمقابل رفتارهای کودک ابراز کند . 3- ذائقه را او به انواع مواد خوراکی عادت دهد . 4- محیط سرشار از محبت و صمیمیت و به دور از جنجال فراهم کند . 5- سفره غذا را در شرایط مناسبی که خاطره دلپذیری ایجاد کند فراهم نماید . رفتار خانواده , دوست داشتن یا دوست نداشتن غذا , عادات نادرست غذائی همه در سال اول زندگی شکل می گیرند و ادامه می یابند . (( کودکان با عادات بد غذائی متولد نمی شوند، ما آنان را چنین بار می آوریم ))