اخبار

صفحه اصلی / اخبار / روزئولا چيست؟

روزئولا چيست؟

نوعي ويروس رايج كه روي كودكان زير 3 سال اثرگذاري دارد و خيلي مسري نمي باشد. علامت بيماري: تب بالا و ناگهاني 1 تا 3 روزه و با پايين آمدن تب لكه هاي قرمز،صورتي روي ميانه بدن و كمتر دست و پاها سرايت ميكند. چه كار بايد كرد؟ مراجعه به پزشك، دور نگه داشتن فرزندتان به مدت يك هفته پس از استحمام بيرون ريختگي از بچه هاي ديگر، قبل از آن براي جلوگيري از تشنج تب را پايين آوريد.