تماس با ما

09121818693

ارتباط با ما

Info@Gahwareh.com

زمان شروع شرکت گهواره1

شهرکودک

بهترین پزشکان همیشه در دسترس

گهواره این امکان رو به شما میدهد که در هر ساعت از شبانه روزبه پزشک دسترسی داشته باشید

درمان پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ پیرو اعلام موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۹۷، بدینوسیله موارد تایید شده کمیته مذکور جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به صدور صورتجلسه ۱۰ مورد اعمال مدرک تحصیلی، ۳۲ مورد انتقال و انتصاب، ۱۸ مورد ارتقای طبقه شغلی، ۳ مورد احتساب سوابق ، ۱۰ مورد ارتقای رتبه (پایه/ارشد/خبره/ عالی) و ۱ مورد

راهنما اضطراری 1

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ پیرو اعلام موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۹۷، بدینوسیله موارد تایید شده کمیته مذکور جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به صدور صورتجلسه ۱۰ مورد اعمال مدرک تحصیلی، ۳۲ مورد انتقال و انتصاب، ۱۸ مورد ارتقای طبقه شغلی، ۳ مورد احتساب سوابق ، ۱۰ مورد ارتقای رتبه (پایه/ارشد/خبره/ عالی) و ۱ مورد

متخصصان پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ پیرو اعلام موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۹۷، بدینوسیله موارد تایید شده کمیته مذکور جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به صدور صورتجلسه ۱۰ مورد اعمال مدرک تحصیلی، ۳۲ مورد انتقال و انتصاب، ۱۸ مورد ارتقای طبقه شغلی، ۳ مورد احتساب سوابق ، ۱۰ مورد ارتقای رتبه (پایه/ارشد/خبره/ عالی) و ۱ مورد

پزشکان تایید شده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ پیرو اعلام موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۹۷، بدینوسیله موارد تایید شده کمیته مذکور جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به صدور صورتجلسه ۱۰ مورد اعمال مدرک تحصیلی، ۳۲ مورد انتقال و انتصاب، ۱۸ مورد ارتقای طبقه شغلی، ۳ مورد احتساب سوابق ، ۱۰ مورد ارتقای رتبه (پایه/ارشد/خبره/ عالی) و ۱ مورد

خلاقیت

خدمات ما

مشتریان

آنچه مشتریان ما می گویند

0% کیفیت
5 تعداد بیماران در سال
0 کارمندان
0 سال تجربه
0 مشتریان تا کنون

متخصصین

پزشکان ما

farhat

farhat

نوزاد

آدرس :

qwdqdqw

qwdqdqw

qwdwq

آدرس :424

dffdsdf

dffdsdf

fddsf

آدرس :11111

آخرین اخبار

اولین کسی باشید که بخوانید

گهواره

سوالات متداول

شرکت سافت سیستم همگام 1با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

2شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

گهواره

سوالات متداول

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

شرکت سافت سیستم همگام با آخرین دستاوردها و استانداردهای جهانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تولید نرم‌افزارها، در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک با راهکارهای انفورماتیکی، امکان مدیریت، سازماندهی و تجارت آسان، امن و سریع را برای کاربران نرم‌افزار‌های تولیدی و مشتریان خود فراهم نموده است. بدین منظور نرم افزار جامع، قدرتمند و تحت وب تیم‌یار برای استفاده صاحبان حرفه‌های کوچک تا سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ عرضه می‌گردد..

همکاران

Family Medicine Clinic
Clinical Revenue Streams
Health Center
Serimed
Humble

مشترک شدن در خبرنامه

اخبار و راه حل های سالمتی را برای مشکلات خود از کارشناسان ما دریافت کنید!