رابطه پستانک و عفونت | 0 | 1397/06/022
رابطه پستانک و عفونت توصيه پزشكان و دندان پزشكان اين است كه از خريد پستانك صرف نظر كنند چون ضررهاي مكيدن پستانك خيلي بيشتر از منافع كوتاه مدت آن است. نكته:دادن پستانك به كودكان گاهي باعث عفونت گوش مياني مي‌شود. - كودكاني كه پستانك استفاده مي كنند بيشتر در معرض عفونت هاي مكرر گوش مياني هستند چرا كه كه گوش و حلق به هم مرتبط هستند و دهان راه خوبي براي ورود باكتري‌ها به گوش میانی محسوب مي‌شود. - اگر خيلي زود به نوزاد پستانك داده شود ممكن است با شيرخوردن او تداخل پيدا كند و نوزاد در گرفتن سينه مادر ، شيشه يا پستانك يك حالت سردرگمي داشته باشد. - برخي اوقات پستانك زماني به كودك داده میشود كه او واقعاً گرسنه است و مكيدن پستانك سبب مي‌شود كه شير كافي به او نرسد و کودک گرنه میماند ممکن است دچار سو تغذیه شود. - هيچگاه پستانك را با زنجير به دور گردن نوزاد نيندازيد زيرا اين كار ممكن است باعث خفگي نوزاد شود. - بيشتر مادران عادت دارند پستانك كودك را به ماده‌اي شيرين آغشته كنند كه اين كار براي كودك مضر است زيرا دندان كودك را در معرض پوسيدگي قرار مي دهد. - ميكروب هاي مولد پوسيدگي در كنار مواد قندي و تغذيه نامناسب به مرور زمان، پوسيدگي هاي شديد دنداني را براي كودك در پي خواهند داشت. - پستانك حتي ممكن است در سخن گفتن كودكتان اختلال ايجاد كند و انان در تکلم دچار مشکل می شوند.

آخرین اخبار

...

ارتباط پدر و نوزاد

0 1397/09/018

مشاهده خبر

...

تمرین هایی متناسب با کودک 1-4 ماهه

0 1397/09/018

مشاهده خبر

...

تکان دادن نوزاد چه خطراتی دارد ؟

0 1397/09/06

مشاهده خبر